[print]   [close]
Orange County Ki Society Schedule

March 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
       
1
Tabata Sensei
Aikido
2
Ki & Kiatsu for Women
Tabata Sensei
Children
3
Children
4
5
Children
Ki Class
Aikido
6
7
Children
Int. Children
Ki Class
Kiatsu
8
Ki Class
Aikido
9
Ki & Kiatsu for Women
Young Deshi
Children
Int. Children
Adv. Aikido
10
Children
11
12
Children
Ki Class
Aikido
13
14
Children
Int. Children
Ki Class
Kiatsu
15
Ki Class
Aikido
16
Ki & Kiatsu for Women
Young Deshi
Children
Int. Children
Adv. Aikido
17
Children
18
19
Children
Ki Class
Aikido
20
21
Children
Int. Children
Ki Class
Kiatsu
22
Ki Class
Aikido
23
Ki & Kiatsu for Women
Young Deshi
Children
Int. Children
Adv. Aikido
24
Children
25
26
Children
Ki Class
Aikido
27
28
Children
Int. Children
Ki Class
Kiatsu
29
Ki Class
Aikido
30
Ki & Kiatsu for Women
Young Deshi
Children
Int. Children
Adv. Aikido
31
Children